Wie ben ik

Ik ben Ilse Wijbenga psychomotorisch kindertherapeut, 48 jaar oud.

Van origine ben ik lerares biologie en milieukunde, na mijn studie ben ik in de ICT terecht gekomen. Na een aantal jaren werkervaring ben ik er achter gekomen dat mijn hart niet in de ICT ligt. Dat ligt bij kinderen die moeilijkheden kennen of vastlopen in bepaalde gebieden (sociaal/emotioneel/cognitief/motorisch).

Op mijn 40e ben ik de opleiding tot psychomotorisch kindertherapeut gaan volgen en heb deze in 2015 succesvol afgerond. Kinderen die in hun ontwikkeling vastlopen en dit in gedrag laten zien help ik graag verder met deze lichaamsgerichte vorm van therapie.

Ik ben geregistreerd psychomotorisch kindertherapeut bij de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) en aangesloten bij de Nederlandse vereniging psychomotorische kindertherapie.

Om mijn registratie te behouden nemen ik deel aan supervisie, intervisie, na- en bijscholing. Conformeer ik mij aan de beroepscode met daarin opgenomen het klachtenreglement.

Om het beroep als psychomotorische kindertherapeut professioneel te kunnen uitoefenen volg ik regelmatig opleidingen en trainingen.